Od 1. července 2018 je NEN povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace.

Nehledejte jinde. Vše nyní najdete zde!

 20 650
     FIREM VYUŽÍVÁ NEN
116 118
     REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK
 481 607 443 414 Kč

     HODNOTA ZAKÁZEK V NEN
Národní Elektronický Nástroj (NEN) je bezplatný systém pro administraci a zadávání veřejných zakázek.
Podporuje plánovací aktivity, proto jej snadno využijete i pro dlouhodobé investiční projekty.
Jedině se systémem NEN si jste jistí, že vaše zadání bude správně podle zákona.

PROČ POUŽÍVÁM NEN?

Nic za to totiž NEPLATÍM.

PROČ POUŽÍVÁM NEN?

Pro mě je důležité, že to je ELEGANTNÍ řešení.

PROČ POUŽÍVÁM NEN?

Těší mě, že to je NÁRODNÍ nástroj.

7 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE O NENU MĚLI URČITĚ VĚDĚT

NEN je pro všechny zadavatele, dodavatele a externí administrátory, tj. pro všechny subjekty pohybující se na trhu veřejných zakázek.

NEN je státním systémem ve správě Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Všechna zadávací řízení dle zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • Veřejné zakázky malého rozsahu
Uživatelé za jeho využívání nic neplatí. Veškeré náklady na jeho provoz, správa a údržbu hradí MMR.
Tzv. „ostrá verze“ – nen.nipez.cz – verze určená pro reálné zadávání veřejných zakázek Tzv. „testovací verze“ – nen-ref.nipez.cz – verze určená pro testování funkčností NEN K registraci je nutné disponovat elektronickým podpisem od certifikační autority
Od 1. července 2018 pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace.
Informace o NEN a obecně elektronizaci veřejných zakázek je možné získat na adresách:

3 VĚCI, KTERÉ SE VĚDĚT VYPLATÍ

V případě problémů kontaktujte uživatelskou podporu NEN. Kontakty:
Telefon: +420 841 888 841
Email: Hotline@nipez.cz
Evropská legislativa o zadávání veřejných zakázek, která byla transponována do české legislativy prostřednictvím zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, vyžaduje po zadavatelích od určitého data (vybraní zadavatelé státní správy od dubna 2017 a zbytek zadavatelů od října 2018) plně elektronickou komunikaci při zadávání veřejné zakázky.

Stát tak ukládá zadavatelům povinnosti. NEN byl vytvořen jako nástroj pro zadavatele jak tuto povinnost splnit, a to bez vynaložení dodatečných finančních nákladů.
Iniciativa NENEN vznikla ze společností provozujících soukromé elektronické nástroje umožňující rovněž elektronické zadávání veřejných zakázek.

Jde o velký byznys. V průběhu posledních 5 let pouze MMR uhradilo těmto zadavatelům skoro 200 mil. Kč. Do těchto 200 mil. Kč přitom nejsou počítány náklady ostatních zadavatelů, kterých je v ČR přibližně 15 000.

Povinnost využívat elektronické systémy při zadávání veřejných zakázek platí zatím jen pro některé zadavatele. Od října 2018 ale bude platit obecně. Tato povinnost byla stanovena evropskou legislativou, byla transponována do české legislativy prostřednictvím zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a nelze ji obejít.

Aby proto nebyli zadavatelé nuceni při plnění povinnosti daných zákonem vynakládat další finanční prostředky, nabídlo MMR systém NEN jako bezplatnou alternativu k těmto nákladným soukromým elektronickým nástrojům.

Cílem iniciativy NENEN je proto udržet status quo (současné zisky) co nejdéle. Vytvářejí tak cíleně o NEN negativní obraz, aby zadavatelé využívali jejich nástroje a zachovali si dosavadní dominanci na trhu.

Od října 2018, kdy vstoupí evropská legislativa v platnost, se tento trh bude pohybovat v řádu několika stovek milionů korun ročně. Odhaduje se proto, že využíváním NENu ušetří stát do roku 2030 (po odečtení provozních nákladů systému NEN) cca půl miliardy Kč.
Integrovaný operační program logo Evropská unie logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo NPEZ logo